Profil

Adela Goudy

Angaben zum Lebenslauf

Warsztat Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Hydropex spółka z o. o. spółka komandytowa istnieje na sektorze budowlanym i funkcjonuje nieprzerwanie od 30 lat jak następcą prawny Zakładu Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Hieronim Gładysz, który rozpoczął działalność 1 kwietnia 1989. Dzisiaj HYDROPEX to silna i rozpoznawalna po regionie marka, która działa aktywnie w swojej branży. Od samego początku swojej działalności Zakład przystępował do realizacji robót instalacyjno-inżynieryjnych na szeroką skalę, realizując bardzo poważne inwestycje. O wymiarze działalności firmy świadczą realizacje takich inwestycji jak: konstrukcja kolektorów deszczowych i sanitarnych o dużych przekrojach rur i dużych głębokościach wykopów, bardzo często w kłopotliwych warunkach gruntowo-geologicznych i terenowych.

trudne warunki gruntowo-geologiczne i terenowe