Profil

Johnette Grisel

Angaben zum Lebenslauf

Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Hydropex spółka z o. o. spółka komandytowa istnieje na sektorze budowlanym i funkcjonuje stale od 30 lat jako następcą prawny Zakładu Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Hieronim Gładysz, który rozpoczął działalność 1 04 1989. Dzisiaj HYDROPEX to silna i rozpoznawalna w regionie marka, która operuje aktywnie w swojej gałęzi. Od samego początku swej działalności Zakład przystępował do realizacji robót instalacyjno-inżynieryjnych na szeroką skalę, realizując bardzo poważne inwestycje. O wymiarze działalności firmy świadczą realizacje takich inwestycji jak: konstrukcja kolektorów deszczowych i higienicznych o dużych przekrojach rur i dużych głębokościach wykopów, bardzo często w trudnych warunkach gruntowo-geologicznych i terenowych.

inżynieria sanitarna