Profil

kevin boateng

Angaben zum Lebenslauf Khái niệm tổng đề và tổng đề có bao nhiêu bộ số

Tổng đề là một bộ số trong nhiều bộ của lô đề, tổng đề chính là bộ số trong lô đề tập hợp những con lô và đề có đặc điểm chung giống nhau. Cùng SXMN thu 4 tìm hiểu rõ hơn về khái niệm tổng đề và tổng đề có bao nhiêu bộ số các bạn nhé.

Giả dụ có bộ số kép chính là bộ số có 2 số giống nhau chính là các chữ số 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. Có rất nhiều các bộ số trong lô đề, những bộ số này được áp dụng cả ghi lô đề truyền thống và đánh đề online.


Tổng đề và ý nghĩa những con số trong lô đề

Nói một cách khác, tổng đề là tập hợp tất cả những con số khi ta cộng 2 chữ số của các số thì ta được kết quả như nhau, ví dụ cộng tổng 2 chữ số này sẽ tính theo cách tính của bài. Giả dụ ta thấy con số 20 cũng nằm trong tổng 2 vì có 2 chữ số đó là 2+0=2 và con số 11 cũng nằm trong tổng 2 vì nó có tổng 1+1=2. Con số 67 cũng có tổng 2 chữ số là 5+7=12 và con số 84 cũng có tổng bằng 12.

Tổng đề có tất cả là 10 tổng, bao gồm những tổng từ 0 đến 9, cùng theo dõi thống kê bảng tổng đề Xo so mien nam thu 4 hang tuan dưới đây: Tổng 1 là tập hợp những số có 2 chữ số cộng vào bằng 1 hay 11. Tổng 1 gồm 10 số là : 01, 10, 29, 92, 38, 83, 47, 74, 56, 65. Tổng 2 là tập hợp các số có tổng bằng 2 hay 12: 02, 20, 11, 39, 93, 48, 84, 57, 75.


Những con số may mắn

Tổng 3 là tập hợp những số có tổng 2 chữ số bằng 3 hay bằng 13 đó là: 03, 30, 12, 21, 49, 94, 58, 85, 67, 76. Tổng 4 là tập hợp những chữ số bao gồm: 04, 40, 13, 31, 22, 59, 95, 68, 86 , 77. Tổng 5 là tập hợp những số có tổng bằng 5 hay bằng 15 bao gồm: 05, 14, 41, 23, 32, 69, 96, 78, 87

Xem thêm: Kết quả xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần
.Tổng 6 là tập hợp các số có tổng bằng 6 hay bằng 16: 01, 60, 15, 51, 24, 42, 33. Tổng 7 là tập hợp những chữ số có 2 số bằng 7 hay bằng 17: 16, 61, 25, 52, 34, 43, 89, 98. Tổng 8 là tập hợp những chữ số có tổng bằng 8 hay 18: 17, 71, 26, 62, 35, 53, 44, 99.Tổng 9 là tập hợp những số có tổng 2 số bằng 9: 18, 81, 27, 72, 36, 63, 45, 54. Tổng 0 là tập hợp những số có tổng 2 chữ số bằng 0 hay bằng 10, tổng 0 bao gồm 10 số đó là 00, 19, 91, 28, 82, 37, 73, 46, 64, 55.

Xem nhiều hơn tại: XSMN thu 6 - SXMN thu 6 - XSMN t6 - Xo so mien nam thu 6 hang tuan