Profil

Jiles Cesar

Angaben zum Lebenslauf

Cong ty co phan Luca Group la tong kho vat lieu xay dung hang dau chuyen cung cap va thi cong cac loai tran thach cao dep gia re tai Nghe An Ha Tinh San Pham duoc su dung rong rai tren thi truong trong nhung nam gan day Voi nhung dac tinh vo cung can thiet, san pham tam thach cao dong vai tro quan trong trong cac shop, cua hang thoi trang, showroom, van phong lam viec…, giup lam dep cho khong gian cua ban

Lam Thach Cao Dep o Vinh Luca JSC