Profil

Krieger Eyman

Angaben zum Lebenslauf

Dla niektórych, żadne studia nie będą głupie, dla pozostałych, że mniej licznych, żadne przygotowania nie będą groźne.

Co wymagasz umieć przed zakupem kina domowego?