Profil

Barnes Allie

Angaben zum Lebenslauf

Warsztat Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Hydropex korporacja z o. o. spółka komandytowa istnieje na branży budowlanym i funkcjonuje stale od 30 lat jako następcą prawny Zakładu Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Hieronim Gładysz, który rozpoczął działalność 1 kwietnia 1989. Dzisiaj HYDROPEX to silna i rozpoznawalna w regionie marka, która odrabia aktywnie w swojej filii. Od samego początku swojej działalności Zakład przystępował do realizacji robót instalacyjno-inżynieryjnych w szeroką skalę, realizując bardzo poważne inwestycje. O wymiarze działalności firmy świadczą realizacje takich inwestycji jak: struktura kolektorów deszczowych i higienicznych o dużych przekrojach rur i dużych głębokościach wykopów, bardzo często w trudnych warunkach gruntowo-geologicznych i terenowych.

usuwanie awarii wod-kan