Profil

Maribeth Esteban

Angaben zum Lebenslauf

Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Hydropex spółka z o. o. spółka komandytowa istnieje na sektorze budowlanym i funkcjonuje nieustannie od 30 lat w charakterze następcą prawny Zakładu Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Hieronim Gładysz, który rozpoczął działalność 1 kwietnia 1989. Dzisiaj HYDROPEX to silna i rozpoznawalna przy regionie marka, która odrabia aktywnie w swojej gałęzi. Od samego początku swojej działalności Zakład przystępował do realizacji robót instalacyjno-inżynieryjnych w szeroką skalę, realizując bardzo poważne inwestycje. O wymiarze działalności firmy świadczą realizacje takich inwestycji jak: struktura kolektorów deszczowych i sanitarnych o dużych przekrojach rur i dużych głębokościach wykopów, bardzo często w męczących warunkach gruntowo-geologicznych i terenowych.

przydomowe oczyszczalnie